Equilar

Haalbaarheidsonderzoek

Is het 2e spoor haalbaar voor werknemer?

Bij twijfel of het inzetten van een 2e spoortraject haalbaar is, kan er een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan. We onderzoeken of er passend werk beschikbaar is. Hierbij wordt gekeken naar de belastbaarheid (zoals is vastgelegd door de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts), informatie van de werknemer en lokale arbeidsmarktinformatie.

Waarom een haalbaarheidsonderzoek ?

Een haalbaarheidsonderzoek volgt vaak na een arbeidsdeskundig onderzoek waarin de terugkeer binnen de eigen organisatie centraal staat (1e spoor). Als er uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er weinig mogelijkheden zijn voor re-integratie binnen de eigen organisatie, dan kan er middels een haalbaarheidsonderzoek gekeken worden of het zinvol is om het 2e spoortraject te starten. 

U kunt de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek gebruiken als onderbouwing voor het UWV om het 2e spoortraject niet te starten. 

Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek geven we advies over de mogelijkheden van de werknemer voor het vinden van passend werk.

 

Een haalbaarheidsonderzoek wordt onderverdeeld in de volgende stappen:

Stap 1 – Intake

In het intakegesprek wordt uitleg gegeven over de Wet verbetering poortwachter, zoals het 2e spoortraject en de verplichtingen van de werknemer. In het intakeverslag worden passende functies benoemd, rekening houdend met de beperkingen en mogelijkheden van de medewerker.

Stap 2 - Begeleiding

De haalbaarheid van de benoemde functies wordt aan de hand van beschikbare en open vacatures uitgebreid onderzocht. Ook worden de scholingsmogelijkheden in kaart gebracht.

  • Realiseren of optimaliseren van curriculum vitae 
  • Training op gesprekstechnieken
  • Analyse regionale arbeidsmarkt
  • Onderzoek naar werkervaringsplaats
  • Onderzoek naar passende scholingsmogelijkheden
  • Controleren, begeleiden en bewaken van sollicitatieactiviteiten

Stap 3 – Afronding haalbaarheidsonderzoek

Eens in de vier weken wordt er een rapportage opgesteld. Hierin worden de onderzoeksinspanningen vastgelegd. Op passende vacatures wordt gesolliciteerd. Indien uit het onderzoek blijkt dat een vacature niet passend is, wordt er uitgelegd waarom dit het geval is. In de eindrapportage brengt Trans Lion advies uit of een 2e spoortraject (al dan niet met scholing) haalbaar is.

 

Wilt u meer informatie over een haalbaarheidsonderzoek?

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op. Wilt u ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.