info@translion.nl Contact

Hoge tevredenheidscijfers bij Trans Lion

Voor Trans Lion is het leveren van kwaliteit belangrijk. Daarom zijn wij Blik op Werk gecertificeerd. In dit kader worden onze cliënten en opdrachtgevers uitgenodigd om aan een tevredenheidsonderzoek mee te doen. Ook dit jaar hebben wij weer mooie tevredenheidscijfers mogen ontvangen.

Waar wij bijzonder trots op zijn, is dat wij hoog scoren op de respectvolle houding van onze medewerkers. Maar liefst 65% van de cliënten geeft aan zeer tevreden te zijn en niemand is ontevreden. Trans Lion ondersteunt werkgevers en hun zieke werknemer bij de begeleiding naar werk in het 2e spoor. Voor mensen die zijn uitgevallen in hun eigen werk, is het zoeken naar ander werk niet altijd makkelijk. Het is van belang hier respectvol mee om te gaan.

 

Persoonlijke aanpak

Onze aanpak is persoonlijk en wij houden rekening met de wensen en de benutbare mogelijkheden van de cliënt. Met de cliënt gaan wij aan de slag om de kansen op de arbeidsmarkt te onderzoeken. Wij bieden een optimale dienstverlening door onze kennis van de Wet verbetering poortwachter en onze jarenlange ervaring. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat Trans Lion relatief hoog scoort op de volgende punten: 

Van onze cliënt hebben wij een tevredenheidscijfer van 7,7 ontvangen. Ook de werkgevers laten hun waardering blijken door het geven van een gemiddeld rapportcijfer van 7,1. Dit zijn mooie cijfers waar we trots op zijn! Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.