info@translion.nl Contact

Training Wet verbetering poortwachter

Trans Lion verzorgt in samenwerking met Thuis in Verzuim de training Wet verbetering poortwachter.
Bij deze training, die wij bij u op kantoor kunnen geven, komen alle belangrijke zaken van de Wet verbetering poortwachter aan de orde. Handig voor werknemers die regelmatig met deze wet te maken hebben (bijvoorbeeld afdeling HR, P&O en leidinggevenden).

Aandachtspunten training Wet verbetering poortwachter
Tijdens de training Wet verbetering poortwachter komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verplichtingen van werkgever en werknemer bij langdurig verzuim
  • Rol van de verschillende betrokkenen
  • Bijzondere situaties zoals vangnet, zwangerschap gerelateerd verzuim, samengesteld verzuim, no-risk polis
  • Re-integratie 2e spoor
  • Deskundigenoordelen
  • De re-integratieverslagtoets (RIV)
  • Systematiek van de WIA en uitkeringsvarianten

Ervaring
De ruim 3 uur durende training wordt door de participanten die de training reeds hebben bijgewoond als zeer leerzaam en nuttig ervaren. Er is tijdens de training tevens gelegenheid om praktijkvoorbeelden en casussen te bespreken. Ook de bijzondere regelingen binnen uw eigen organisatie komen ter sprake.

Wilt u ook meer kennis over de verplichtingen en mogelijkheden rondom verzuimende medewerkers?
Vraag dan een offerte aan voor een in-company training voor uw bedrijf. Wij ondersteunen u graag om de kennis van uw medewerkers op het gebied van verzuimbegeleiding te verbreden.