info@translion.nl Contact

WIA-aanvraag UWV indienen

Heeft een werknemer een overeenkomst voor onbepaalde tijd zal deze bij 88 weken verzuim een brief ontvangen van het UWV.

In deze brief wordt verzocht uiterlijk in week 93 een WIA-aanvraag en re-integratiedossier aan te leveren bij het UWV. 

WIA-aanvraag

De werknemer kan bij 88 weken verzuim de WIA-aanvraag versturen. Dit kan via het persoonlijke DigiD of via het WIA-aanvraagformulier (deze is op te vragen bij het UWV). De WIA-aanvraag moet uiterlijk in week 93 van het verzuim bij het UWV worden ingediend.

Aanleveren medische informatie

De bedrijfsarts zal de medische informatie opstellen en deze enkel aan de werknemer verstrekken. Na het aanvragen van de WIA-uitkering moet de werknemer deze medische informatie aanleveren aan het UWV. De werknemer kan hiervoor de retourenveloppe van het UWV gebruiken die in week 88 door het UWV wordt toegestuurd.

Aanleveren re-integratiedossier

Het re-integratiedossier dient uiterlijk in week 93 van verzuim te worden aangeleverd bij het UWV. De werkgever kan dit doen via het werkgeversportaal van het UWV. Overigens kan de werknemer het re-integratiedossier ook meesturen met de medische informatie in de retourenveloppe.

Het UWV wil de volgende documenten minimaal terugvinden in het re-integratiedossier:

  • Probleemanalyse en bijstellingen van de bedrijfsarts
  • Plan van aanpak en periodieke evaluaties (bijstellingen)
  • Eerstejaarsevaluatie
  • Actueel oordeel
  • Eindevaluatie werkgever/werknemer

Overige documenten/interventies, denk hierbij aan:

  • Arbeidsdeskundige rapportage
  • Verslagen betreffende de 2e spoor begeleiding

Samengevat:

  1. Werknemer vraagt de WIA-uitkering aan via DigiD of gebruikt hiervoor het WIA-aanvraagformulier van het UWV.
  2. Werknemer levert de medische informatie aan bij het UWV middels de retourenveloppe.
  3. Werkgever levert het re-integratiedossier aan bij het UWV middels het werkgeversportaal of werknemer levert het re-integratiedossier aan via de retourenveloppe.

Indien de werknemer in week 88 de papieren voor de WIA-aanvraag niet heeft ontvangen, dan dient de werknemer contact op te nemen met het UWV.