Equilar

Re-integratie 2e spoor

Een passende baan bij een nieuwe werkgever

Uw werknemer is langdurig ziek en kan hierdoor zijn of haar functie niet meer uitoefenen. Zijn er binnen uw organisatie geen alternatieve werkzaamheden beschikbaar? Dan zoekt u samen een passende functie buiten uw organisatie: 2e spoor re-integratie.

Het re-integratietraject

Als uw werknemer ziek is dan verlangt de Wet verbetering poortwachter dat werknemer zich samen met u inspant om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Deze wet kijkt naar wat werknemer wél kan. Binnen dit traject van twee jaar hebben zowel u als uw werknemer rechten en plichten. Na twee jaar zal het UWV beoordelen of u en uw werknemer voldoende inspanningen hebben verricht om u te laten terugkeren op de arbeidsmarkt. Is dit het geval? Dan wordt werknemer gekeurd voor de wet WIA door het UWV.

2e spoortraject

Eerst wordt er gekeken of werknemer terug kan keren naar het eigen werk (1e spoor). Naast het 1e spoor kan het 2e spoor worden gestart. Dit gebeurt doorgaans op advies van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Binnen het 2e spoor moeten de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever worden onderzocht met als doel het vinden van een passende, duurzame functie bij een nieuwe werkgever. Het UWV zal de inspanningen binnen het 1e en 2e spoor beoordelen bij de WIA-keuring. Gedurende het 1e en 2e spoor blijven de verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter van toepassing.


Bekijk hieronder het verschil tussen re-integratie 1e spoor en 2e spoor:

1e spoor

<p>Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, wordt gekeken of re-integratie binnen het bedrijf van de huidige werkgever mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld in de eigen functie of een aangepaste functie. </p> <p>De werkgever werkt samen met de werknemer aan de re-integratie. Concreet betekent dit dat de werkgever en -nemer er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer deelneemt aan het arbeidsproces.</p> <p>Zijn er geen duurzame mogelijkheden binnen de organisatie? Dan kan het 2e spoortraject worden opgestart. Er wordt dan gekeken naar arbeidsmogelijkheden bij andere werkgevers. </p>

2e spoor

<p><span>Een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts kan adviseren om het 2e spoor op te starten. Aan de hand van de werkervaring, kennis en affiniteit van de werknemer worden de verschillende functiemogelijkheden in kaart gebracht. Hierna zullen verschillende werkgevers worden benaderd. Tevens worden de mogelijkheden voor eventuele (om)scholing en werkervaringsplaatsen onderzocht.<br /><br /></span><span>Op basis van een contract of detacheringsovereenkomst kan de werknemer werkzaamheden verrichten bij een nieuwe werkgever. Hierbij kan de werknemer het contract bij de huidige werkgever behouden. Het voordeel hiervan is dat de werknemer alsnog de WIA-keuring bij het UWV kan doorlopen.</span></p>

Het 2e spoortraject is ook mogelijk in andere talen. Het traject wordt door ons onderverdeeld in de volgende fases:

Fase 1 – Intake

 • Intakegesprek en onderbouwd trajectplan
 • Benoemen van geschikte functies rekening houdend met de beperkingen van de medewerker

Fase 2 – Aanbod versterken

 • Ontwikkelen van curriculum vitae
 • Realisatie van sollicitatiebrieven
 • Digitaal solliciteren (met behulp van onze jobhunters)
 • Voorbereiding op een sollicitatiegesprek (training op gesprekstechnieken)

Fase 3 – Oriëntatie en sollicitatie

 • Solliciteren op vacatures of open sollicitaties, inclusief begeleiding en bewaking van sollicitatieactiviteiten (jobhunting)
 • Zoeken naar leerwerktrajecten of werkervaringsplaatsen met baanintentie
 • Eventueel een beroepskeuzetest
 • Inschrijving bij minimaal twee uitzendbureaus

Fase 4 – Werk en nazorg

 • Ondersteuning bij arbeids- of detacheringcontract bij nieuwe werkgever
 • Begeleiding medewerker bij nieuwe werkgever

 

 

 

Bekijk ook:

Meer informatie over het 2e spoortraject?

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op. Wilt u ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.