info@translion.nl Contact

Subsidie 2e spoor

Als één van uw werknemers ziek is, werkt u samen aan zijn re-integratie. Dat geldt ook als het dienstverband binnen twee jaar eindigt tijdens de ziekte. Het kan zijn dat het re -integratietraject doorloopt nadat het dienstverband is geëindigd. Of dat het re-integratietraject meer kost dan 70% van het brutoloon (inclusief vakantiegeld) over de rest van het dienstverband.

UWV vindt het erg belangrijk dat uw werknemer weer aan het werk gaat en kan daarom in die situaties uw partner worden in de re-integratie. Let op: UWV participeert alleen als uw werknemer op of na 1 januari 2004 ziek is geworden. Is uw werknemer eerder ziek geworden, stuur deze aanvraag dan niet op. Als u eigenrisicodrager bent, bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie. U kunt dan geen participatie van UWV aanvragen. Participatie van UWV. Wat kunt u daarvan verwachten?

Als u UWV vraagt te participeren in de re-integratie, kunt u het volgende van verwachten:
UWV financiert de re-integratie verder vanaf het moment dat uw werknemer niet meer bij u in dienst is; en/of
als de re-integratie meer kost dan 70% van het brutoloon over de rest van het dienstverband, dan betaalt UWV die meerkosten.

Klik hier om het aanvraagformulier in te vullen.