info@translion.nl Contact

Werkzoekenden

Bent u op zoek naar passend werk en ontvangt u een Ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ) van het UWV, dan kan Trans Lion u helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Trans Lion ondersteunt bij:

  • het zoeken van aanvullende scholing
  • het sollicitatieproces (aandragen van vacatures en hulp bij solliciteren)
  • het opdoen van werkervaring, bijvoorbeeld via een werkervaringsplaats
  • het aanvaarden van een nieuwe baan

Tijdens het intakegesprek onderzoekt u met de adviseur van Trans Lion wat de mogelijkheden zijn. Dit wordt uitgewerkt in een trajectplan 'Werkfit maken' en/of ‘Naar werk’. Dit plan wordt ingediend bij het UWV. Na akkoord van het UWV zal het traject bij Trans Lion opgestart worden.

Werkfit maken

Met het trajectplan ‘Werkfit maken’ bereidt Trans Lion de UWV-kandidaat voor om aan de slag te kunnen gaan op de arbeidsmarkt.

Wilt u meer informatie, klik dan hier.

Naar werk

Met het trajectplan "Naar werk" gaat de adviseur van Trans Lion samen met u actief op zoek naar een passende baan. Een voorwaarde is wel dat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. Uw contactpersoon van het UWV kan aangeven of u gebruik kunt maken van deze regeling. 

Wilt u meer informatie, klik dan hier.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 - 264 30 30 of via het contactformulier.