info@translion.nl Contact

WW en eigenrisicodrager

 

Werkgevers in de sector overheid en onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager (ERD) voor de Werkloosheidswet (WW). Bent u eigenrisicodrager dan betaalt u geen WW-premie. U betaalt wel de kosten van de WW-uitkering als uw werknemer werkloos wordt. Daarnaast dient u de werknemer te ondersteunen bij zijn re-integratie. Trans Lion heeft ruime ervaring in het begeleiden van werkzoekenden en kan hierbij ondersteunen en adviseren.

Als u eigenrisicodrager bent voor de WW helpt u de ex-werknemer bij de re-integratie als deze een WW-uitkering aanvraagt. Dit is niet alleen in het belang van uw ex-werknemer, maar ook van uw organisatie. Immers, UWV brengt de kosten die samenhangen met de WW bij u in rekening. Een snelle terugkeer van een ex-werknemer op de arbeidsmarkt heeft daarom naast een maatschappelijk ook een financieel voordeel.

Verplichtingen re-integratie WW

Zowel de werkgever als de ex-werknemer dienen zich te houden aan verplichtingen binnen de WW. Zo geldt in de meeste gevallen een sollicitatieplicht en moet de ex-werknemer passend werk accepteren.

Wat kan Trans Lion voor u betekenen

De praktijk leert dat het voor werkzoekende vaak lastig is om geheel zelfstandig een baan te vinden. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder: leeftijd, éénzijdige werkervaring, onvoldoende vooropleiding of matige sollicitatie- en presentatievaardigheden. Trans Lion zal tijdens een intake met de ex-werknemer de kansen en belemmeringen in kaart brengen, een trajectplan opstellen en afspraken vastleggen. Wij ondersteunen uw ex-werknemer gedurende het traject en trainen deze binnen het sollicitatieproces. Ons doel is een duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt.

Kenmerken van onze begeleiding zijn dan ook:

  • Ruime ervaring
  • Landelijk actief
  • Persoonlijke begeleiding door een vaste adviseur
  • Extra ondersteuning door onze jobhunter
  • Sollicitatietraining
  • Verbetering presentatievaardigheden
  • Beroepskeuzetest
  • Iedere 6 weken een persoonlijke afspraak
  • Wekelijks contact met jobhunters

Interesse in een offerte of een vrijblijvend gesprek?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 - 264 30 30 of via het contactformulier.