info@translion.nl Contact

Personeelsbeheer

Trans Lion is op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving en kan werkgevers adviseren over de invulling van de personeelsdossiers en de eventuele gevolgen van het niet op orde houden hiervan. 

De activiteiten van Trans Lion betreffende personeelsbeheer kunnen bestaan uit de volgende werkzaamheden:

Inwerken

 • Opstellen van een inwerkprogramma
 • Begeleiding door een coach
 • Opstellen van functiecriteria

Bijstellen van arbeidscontracten en functiebeschrijvingen

 • Evalueren inhoud arbeidscontract
 • Evalueren van functiebeschrijving
 • Bijstellen functiebeschrijving

Opstellen van een opleidingsplan

 • Wat is de opleidingsnoodzaak?
 • Welke opleidingsverplichtingen zijn er?
 • Opstellen van opleidingsplannen
 • Selecteren van opleiders
 • Inschakelen opleidingsinstantie
 • Evalueren van opleidingen

Het invullen van een beloningssysteem

 • Opzetten van beloningsstructuur (salarisschalen)
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden

Het invullen van het functioneringssysteem

 • Maken van een planning
 • Agenda (vaste gesprekspunten)
 • Opstellen van verslagen
 • Begeleiden/coachen van leidinggevenden bij het uitvoeren van functioneringsgesprekken

Dossier

 • Opzetten van personeelsdossiers
 • Bijhouden van personeelsdossiers
 

Kenmerkend voor onze begeleiding

 • Korte communicatielijnen
 • Landelijke dekking
 • Deskundig personeel

Interesse in een offerte of een vrijblijvend gesprek?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 - 264 30 30 of via het contactformulier.