info@translion.nl Contact

social return

Overheidsinstellingen, zoals gemeentes, proberen doormiddel van Social Return mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Zo kunnen gemeentes bij een opdracht of aanbesteding werkgevers verplichten om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken in de werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld door een stage of arbeidsovereenkomst aan te bieden.

De voorwaarden omtrent de invulling van de Social Return kunnen per aanbesteding verschillend zijn. De werkgever is er zelf verantwoordelijk voor om aan de voorwaarden van de Social Return-regeling te voldoen. 

Vaak wordt er gevraagd om een percentage van de opdrachtsom aan de Social return te besteden. Dit kan bijvoorbeeld door het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, denk hierbij aan de mensen uit de volgende doelgroepen:

  • Werklozen (langdurig)
  • Mensen met een Wajong-uitkering
  • BOL/BBL-leerlingen
  • Mensen met een WWB-uitkering (bijstand)
  • WIA/WAO-gerechtigden
  • Mensen met een Ziektewet-uitkering

Trans Lion en Social Return

Trans Lion kan ondersteunen bij de invulling van Social Return.

Denk hierbij aan:

Invullen van Social Return / Werving en selectie

De voorwaarden van de aanbesteding worden geïnventariseerd. Vervolgens kunnen wij helpen met het werven en selecteren van de juiste kandidaten en inzetten van een eventuele opleidingen.

Opstellen (detacherings-)overeenkomst

Als de geschikte kandidaat gevonden is, kan er een (detacherings-)overeenkomst worden opgesteld. De werknemer kan nu starten met de werkzaamheden.

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om een arbeidsovereenkomst aan te bieden of de werknemer via Trans Lion te laten detacheren.

Begeleiding

Indien er wordt gekozen voor een detacheringsovereenkomst via Trans Lion, zal de adviseur gedurende de detachering de werkzaamheden monitoren.

Administratieve ondersteuning Social Return

Daarnaast kan Trans Lion ondersteunen met het aanleveren van gegevens aan de gemeente.

 

Heeft u hulp nodig bij de invulling van de Social Return-regeling, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Interesse in een offerte of een vrijblijvend gesprek?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 - 264 30 30 of via het contactformulier.