info@translion.nl Contact

Re-integratie 2e spoor

Trans Lion ondersteunt werkgevers, werknemers en intermediairs bij de begeleiding binnen het 2e spoor Wet verbetering poortwachter. Binnen het 2e spoor worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt bij een nieuwe werkgever onderzocht. Hierbij wordt uitgegaan van de arbeidsmogelijkheden die een werknemer heeft.

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, moet worden gekeken of re-integratie binnen het bedrijf van de huidige werkgever mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld in de eigen functie of een aangepaste functie. Het traject waarin deze mogelijkheden worden onderzocht, wordt het 1e spoor genoemd. Naast het 1e spoor kan het 2e spoor worden gestart. Dit gebeurt doorgaans op advies van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Binnen het 2e spoor moeten de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever worden onderzocht met als doel het vinden van een passende, duurzame functie bij een nieuwe werkgever. Het UWV zal de inspanningen binnen het 1e en 2e spoor beoordelen bij de WIA-keuring. Gedurende het 1e en 2e spoor blijven de verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter van toepassing.

Na het intakegesprek wordt een trajectplan opgesteld. Hierbij kijkt de adviseur naar de mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt. Samen met de in-house jobhunter wordt er gezocht naar een passende functie voor de werknemer. De voortgang wordt vastgelegd in rapportages. 

Klik hier voor meer informatie over het 1e en 2e spoor.

 

De fases van het 2e spoortraject

Het 2e spoortraject wordt door Trans Lion onderverdeeld in de volgende fases:

1
Fase 1 – Intakefase (intake binnen 10 werkdagen vanaf aanmelding)
 • Intakegesprek en onderbouwd trajectplan
 • Benoemen van geschikte functies rekening houdend met de beperkingen van de medewerker
2
Fase 2 – Aanbodversterkende fase (vanaf realiseren intakeverslag)
 • Realiseren van curriculum vitae
 • Realiseren van sollicitatiebrieven
 • Digitaal solliciteren
 • Voorbereiden op een sollicitatiegesprek (training op gesprekstechnieken)
 
3
Fase 3 – Oriëntatie- en sollicitatiefase
 • Solliciteren op vacatures of open sollicitaties, inclusief begeleiding en bewaking van sollicitatieactiviteiten (jobhunting)
 • Zoeken naar leerwerktrajecten of werkervaringsplaatsen met baanintentie
 • Eventueel een beroepskeuzetest
 • Inschrijving bij minimaal twee uitzendbureaus
4
Fase 4 – Werk en nazorg
 • Ondersteuning bij arbeids- of detacheringcontract bij nieuwe werkgever
 • Begeleiding medewerker bij nieuwe werkgever

Kenmerkend voor onze begeleiding

 • Minimaal tweewekelijks contact (persoonlijk contact eenmaal in de 4-6 weken)
 • Per 4-6 weken een schriftelijke rapportage omtrent de begeleiding naar werk en de verrichte acties
 • Korte communicatielijnen
 • Landelijke dekking (begeleidende gesprekken vinden plaats bij de medewerker thuis)
 • In bezit van in-house jobhunters
 • Trans Lion biedt in het kader van het 2e spoor een Poortwachtersgarantie

 

 

Interesse in een offerte of een vrijblijvend gesprek voor een 2e spoortraject?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 - 264 30 30 of via het contactformulier.