info@translion.nl Contact

Haalbaarheidsonderzoek

Bij twijfel of het inzetten van een 2e spoortraject haalbaar is, kan er een haalbaarheidsonderzoek ingezet worden. Vanuit Trans Lion wordt er op een praktische wijze onderzocht of er passend werk beschikbaar is. Hierbij wordt gekeken naar de belastbaarheid (zoals is vastgelegd door de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts), informatie van de werknemer en lokale arbeidsmarktinformatie. 

Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek geeft Trans Lion advies over de mogelijkheden van de werknemer voor het vinden van passend werk.

Stappenplan van het haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek wordt onderverdeeld in de volgende stappen:

1
Stap 1 – Intake

In het intakegesprek wordt uitleg gegeven over de Wet verbetering poortwachter, zoals het 2e spoortraject en de verplichtingen van de werknemer. In het intakeverslag worden passende functies benoemd, rekening houdend met de beperkingen en mogelijkheden van de medewerker.

 • Intakeverslag met een onderbouwd trajectplan
2
Stap 2 – Begeleiding

De haalbaarheid van de benoemde functies wordt aan de hand van beschikbare en open vacatures uitgebreid onderzocht. Tevens worden de scholingsmogelijkheden in kaart gebracht.

 • Realiseren of optimaliseren van curriculum vitae en voorbeeld sollicitatiebrieven
 • Training op gesprekstechnieken
 • Analyse regionale arbeidsmarkt
 • Onderzoek naar werkervaringsplaats
 • Onderzoek naar passende scholingsmogelijkheden
 • Controleren, begeleiden en bewaken van sollicitatieactiviteiten
 
3
Stap 3 – Aanpak haalbaarheidsonderzoek

Eens in de vier weken wordt er een rapportage opgesteld. Hierin worden de onderzoeksinspanningen vastgelegd. Op passende vacatures wordt gesolliciteerd. Indien uit het onderzoek blijkt dat een vacature niet passend is, wordt er uitgelegd waarom dit het geval is. In de eindrapportage brengt Trans Lion advies uit of een 2e spoor-traject (al dan niet met scholing) haalbaar is.

 
 

Kenmerkend voor onze begeleiding

 • Minimaal tweewekelijks contact (persoonlijk contact eenmaal in de 4-6 weken)
 • Per 4-6 weken een schriftelijke rapportage omtrent de begeleiding naar werk en de verrichte acties
 • Korte communicatielijnen
 • Landelijke dekking (begeleidende gesprekken vinden plaats bij de medewerker thuis)
 • In bezit van in-house jobhunters

 

 

Interesse in een offerte of een vrijblijvend gesprek?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 - 264 30 30 of via het contactformulier.