Equilar

Re-integratie voor werknemers

Terugkeren naar passend werk

Wanneer u (langdurig) arbeidsongeschikt wordt, heeft dit veel impact op uw leven. Het liefst wilt u snel weer gewoon aan het werk. Daar helpen wij u graag bij. Wij noemen dit uw re-integratie.

Uw re-integratietraject

Als u ziek bent dan verlangt de Wet verbetering poortwachter dat u zich samen met uw werkgever inspant om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Deze wet kijkt naar wat u wél kan. Binnen dit traject van twee jaar hebben zowel u als uw werkgever rechten en plichten. Na twee jaar zal het UWV beoordelen of u en uw werkgever voldoende inspanningen hebben verricht om u te laten terugkeren op de arbeidsmarkt. Is dit het geval? Dan wordt u gekeurd voor de wet WIA door het UWV.

Stap 1 - De bedrijfsarts

De bedrijfsarts stelt vast wat u nog wel kunt doen. Dit doet hij eventueel samen met een arbeidsdeskundige. De bedrijfsarts beoordeelt uw ziektebeeld en geeft een advies over uw belastbaarheid/mogelijkheden. De arbeidsdeskundige zal bepalen welke werkzaamheden eventueel voor u geschikt zijn en of er aanpassingen op de werkplek gedaan moeten worden.

Stap 2 - Eerste spoor

Er wordt gekeken of u terug kan keren naar uw eigen werk. Dit kan opgebouwd worden met een opbouwschema, bijvoorbeeld van 2 uur per dag naar 4 uur per dag. U doet dit in overleg met uw werkgever en de bedrijfsarts.

Stap 3 - Terugkeren of verder kijken?

Het kan zijn dat een terugkeer in eigen functie niet mogelijk is door uw beperkingen. Er wordt gekeken of er bij uw huidige werkgever een andere functie beschikbaar is die u wel kunt uitvoeren, rekening houdend met uw arbeidsmogelijkheden.

Stap 4 - Tweede spoor

Het 2e spoortraject wordt gestart als u niet meer terug kunt keren naar uw huidige werkgever. Er wordt gekeken naar werk bij een andere werkgever. Wij helpen u hierbij. Aan de hand van de informatie van de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige gaat een re-integratieadviseur met u de mogelijkheden onderzoeken. De re-integratieadviseur en jobhunter van Trans Lion gaan samen met u gericht solliciteren.

Op zoek naar mogelijkheden bij 1e- en 2e spoor

Het kan voorkomen dat een 2e spoortraject wordt gestart als het 1e spoortraject nog niet is afgerond. Dit komt omdat u en uw werkgever twee jaar de tijd hebben om de stappen van de Wet verbetering poortwachter te volgen. In deze twee jaar moeten zowel het 1e als 2e spoor in voldoende mate onderzocht worden. Het kan daarom zijn dat er tijdens de zoektocht naar een baan bij een andere werkgever (2e spoor) nog steeds wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn bij uw eigen werkgever (1e spoor). 

Bekijk ook:

Waarmee kunnen we je helpen?

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op. Wilt u ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.