info@translion.nl Contact

Training Wet verbetering poortwachter

Trans Lion verzorgt in samenwerking met Thuis in Verzuim de training Wet verbetering poortwachter.
Bij deze training, die wij bij u op kantoor kunnen geven, komen alle belangrijke zaken van de Wet verbetering poortwachter aan de orde. Handig voor werknemers die regelmatig met deze wet te maken hebben (bijvoorbeeld afdeling HR, P&O en leidinggevenden).

Hoge tevredenheidscijfers bij Trans Lion

Voor Trans Lion is het leveren van kwaliteit belangrijk. Daarom zijn wij Blik op Werk gecertificeerd. In dit kader worden onze cliënten en opdrachtgevers uitgenodigd om aan een tevredenheidsonderzoek mee te doen. Ook dit jaar hebben wij weer mooie tevredenheidscijfers mogen ontvangen.

Blik op Werk keurmerk

Trans Lion is in het bezit van het Blik op Werk-certificaat en werkt volgens de eisen die hieraan gesteld worden. In november heeft er een audit plaatsgevonden. Met trots kunnen wij meedelen dat Trans Lion opnieuw aan alle normen voldoet die het keurmerk stelt.

Schema WvP

Bij langdurig ziekteverzuim hebben werkgever en werknemer verplichtingen omtrent de re-integratie in het kader van de Wet verbetering poortwachter.