info@translion.nl Contact

Hoge tevredenheidscijfers bij Trans Lion

Voor Trans Lion is het leveren van kwaliteit belangrijk. Daarom zijn wij Blik op Werk gecertificeerd. In dit kader worden onze cliënten en opdrachtgevers uitgenodigd om aan een tevredenheidsonderzoek mee te doen. Ook dit jaar hebben wij weer mooie tevredenheidscijfers mogen ontvangen.

Schema WvP

Bij langdurig ziekteverzuim hebben werkgever en werknemer verplichtingen omtrent de re-integratie in het kader van de Wet verbetering poortwachter.