info@translion.nl Contact

Loopbaanbegeleiding

Personeel begeleiden en coachen zien steeds meer bedrijven als noodzaak voor hun personeel. Met gemotiveerd personeel kunt u langdurig ziekteverzuim voorkomen. 
Het doel van de begeleiding is het vinden van een passende en gangbare baan binnen of buiten de organisatie.

Stappenplan van de loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding wordt onderverdeeld in de volgende stappen:

1
Stap 1 – Inventarisatie functie
 • Functie in de organisatie
 • Invulling functie
 • Opleidingen
 • Mogelijkheden in de organisatie
  - Perspectief werknemer
  - Perspectief werkgever
2
Stap 2 – Functiemogelijkheden
 • Sterkte en zwakte analyse
 • Mogelijkheden binnen de organisatie
 • Capaciteiten van de medewerker
 
3
Stap 3 – Trajectplan
 • Planning in tijd
 • Functieontwikkeling
 • Opleidingsnoodzaak
 • Opleidingsovereenkomst
4
Stap 4 – Begeleiding
 • Monitoren ontwikkeling functie
  - Inhoudelijk
  - In de organisatie
 • Eventueel bijstelling vanuit het trajectplan

Kenmerkend voor onze begeleiding

 • Minimaal tweewekelijks contact (persoonlijk contact eenmaal in de 4-6 weken)
 • Per 4-6 weken een schriftelijke rapportage omtrent de begeleiding naar werk en de verrichte acties
 • Korte communicatielijnen
 • Landelijke dekking (begeleidende gesprekken vinden plaats bij de medewerker thuis)
 • In bezit van in-house jobhunters

Kosten

Trajectduur 6 maanden: € 2.000,- exclusief BTW.
Trans Lion is in het bezit van het Blik op Werk keurmerk, waardoor u als werkgever wellicht in aanmerking komt voor een subsidieregeling.

Interesse in een offerte of een vrijblijvend gesprek?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 - 264 30 30 of via het contactformulier.