info@translion.nl Contact

Verzuimbegeleiding

In het kader van verzuimbegeleiding kan Trans Lion werkgevers, intermediairs en werknemers ondersteunen. Afhankelijk van de wensen van de werkgever en mogelijkheden van de werknemer zal na een intakegesprek een trajectplan worden opgesteld. Gedurende de begeleiding zal de adviseur dit plan samen met de betrokken partijen regelmatig evalueren. De voortgang zal worden vastgelegd in rapportages. Bij de verzuimbegeleiding kan Trans Lion ondersteuning bieden middels onderstaande producten.

Jobhunting

De adviseur zal samen met de werknemer op zoek gaan naar een passende baan. Onze jobhunter biedt ondersteuning bij het zoeken van geschikte vacatures, het opstellen van een optimaal cv en goede motivatiebrieven.

Meer informatie klik hier.

Haalbaarheidsonderzoek

Bij twijfel over het inzetten van een re-integratietraject binnen het 2e spoor Wet verbetering poortwachter, kan een haalbaarheidsonderzoek duidelijkheid geven over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Meer informatie klik hier.

 

Re-integratie 2e spoor

Als een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is voor zijn eigen functie, wordt binnen het 2e spoor Wet verbetering poortwachter gezocht naar een passende functie bij een andere werkgever.

Meer informatie klik hier.

Re-integratie 3e spoor

Als een (ex-)werknemer een WGA-uitkering ontvangt en de werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA, dan is de werkgever wellicht verantwoordelijk voor de re-integratie. Ook hier kan Trans Lion begeleiding bieden.

Meer informatie klik hier