info@translion.nl Contact

Jobhunting

Tijdens het jobhuntingtraject gaat Trans Lion met een werknemer op zoek naar een nieuwe passende functie. Gedurende het traject zal een in-house jobhunter samen met de werknemer wekelijks werkgevers benaderen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het netwerk van Trans Lion en de vraag vanuit de markt. De adviseur van Trans Lion zal de voortgang monitoren en vastleggen in rapportages.

Na het intakegesprek zal er een trajectplan worden opgesteld. Het traject wordt door de adviseur met werknemer regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

Gedurende het traject zal de jobhunter ondersteuning bieden bij het sollicitatieproces: 

 • Opstellen of optimaliseren van het curriculum vitae
 • Opstellen van gerichte voorbeeld sollicitatiebrieven
 • Intensief zoeken naar vacatures
 • Aanleveren van concrete vacatures
 • Solliciteren op passende vacatures
 • Voorbereiden en evalueren van sollicitatiegesprekken

Binnen het traject zal rekening worden gehouden met de beperkingen, persoonlijke omstandigheden, specifieke vaardigheden en wensen van de werknemer. 

 

De fases van het jobhuntingtraject

Het jobhuntingtraject wordt onderverdeeld in de volgende fases:

1
Fase 1 – Intakefase (intake binnen 10 werkdagen vanaf aanmelding)
 • Intakegesprek en onderbouwd trajectplan
 • Benoemen van geschikte functies
2
Fase 2 – Aanbodversterkende fase (vanaf realiseren intakeverslag)
 • Realiseren van curriculum vitae
 • Realisatie van sollicitatiebrieven
 • Digitaal solliciteren (met behulp van onze in-house jobhunters)
 • Voorbereiding op een sollicitatiegesprek (training op gesprekstechnieken)
 
3
Fase 3 – Oriëntatie- en sollicitatiefase
 • Solliciteren op vacatures of open sollicitaties sturen, inclusief begeleiding en bewaking van sollicitatieactiviteiten (jobhunting)
 • Zoeken naar leerwerktrajecten of werkervaringsplaatsen
 • Inschrijving bij minimaal 2 uitzendbureaus
 • Beroepskeuzetest indien nodig
4
Fase 4 – Werk en nazorg
 • Ondersteuning bij arbeids- of detacheringcontract bij nieuwe werkgever
 • Begeleiding van uw medewerker bij nieuwe werkgever 

Kenmerkend voor onze begeleiding

 • Minimaal tweewekelijks contact
 • Face-to-face gesprek bij het intakegesprek en eventueel op de helft van het traject (overige gesprekken vinden telefonisch plaats)
 • Per 4-6 weken een schriftelijke rapportage omtrent de begeleiding naar werk en de verrichte acties
 • Korte communicatielijnen
 • Landelijke dekking
 • In bezit van in-house jobhunter

 

Interesse in een offerte of een vrijblijvend gesprek?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 - 264 30 30 of via het contactformulier.